Skvělý portál neziskovky.cz nyní v rámci složité situace nejen pro neziskový sektor uveřejnil na svém webu granotvydiar.cz mimořádně odemčené aktuální grantové výzvy. Jedná se o výzvy mimořádně vyhlášené ke covid-19. Jsou zde přehledně vypsány dotační tituly z více zdrojů a od různých zadavatelů. 

Výstupem projektu je ověřená Metodika (Metodika nízkoprahového zařízení dětí a mládeže OÁZA), resp. její zkrácená verze v rozsahu cca 4 stran A4

V rámci projektu "Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci" jsme vytvořili metodiky práce s rodinami, které prochází rozvodem nebo rozchodem rodičů, a videa Židličkové metody.

V rámci projektu "Model organizování sociálního prostředí" jsme vytvořili metodiku a manuál, který slouží jako návod pro zřízení Komunitního klubu pro rodiče a děti a pro práci s rodinami v něm.

Konference v Senátu Parlamentu ČR
16. 1. 2020

Pozvánka a program konference k náhledu zde.

Fotografie z konference (k dispozici ve fotogalerii na webu Senátu PČR)

Kurzy akreditované:

Mininsterstvem vnitra

na základě §31 odst. 5 zákona č.312/2002 Sb.

Ministerstvem školsví, mládeže a tělovýchovy

dle §108 zákona č.435/2004 Sb.

Ministerstvem práce a sociálních věcí

na základě §112 zákona č.108/2006 Sb.

Ministerstvem zdravotnictví

v souladu se zákonem č. 96/1994 Sb.

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ASOCIACÍCH

Klastr sociálních inovací a podniků

Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

asociace

VZDĚLÁVÁME 

Naší hlavní aktivitou je celoživotní vzdělávání, neboť víme, že vzdělání je základem pro úspěšný život a vždy je co se učit Zaměřujeme se zejména na:
Výsledkem dlouhodobé činnosti v této oblasti je vysoce kvalitní tým odborných lektorů, profesionalita organizačních pracovníků, moderní materiálně technické vybavení a řada certifikací. Více informací na www.proskolime.cz

POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBU NZDM OÁZA

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza se věnuje dětem a mládeži ve věku 6-26 let z Karviné, zejména z lokality Karviná - Nové Město. Pravidelná činnost s dětmi a mládeží je provozována již od 1. srpna 2001 a v červnu 2007 byla zapsána do registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.

Hlavním cílem je pomáhat našim klientům v různých obtížných životních situacích, jako jsou například problémy ve škole, v rodině, šikana, záškoláctví, užívání návykových látek. To ale zdaleka není vše. Více čtěte zde

ZABÝVÁME SE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANOU DĚTÍ

V rámci sociálně právní ochrany provozujeme zařízení odborného poradenství Poradnu SPOLU. Více o činnosti naleznete na webu.

AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

STANDARDIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE V PORADENSTVÍ, EDUKACI RODIČŮ V ROZVODOVÉ/ROZCHODOVÉ SITUACI

Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015133

Období realizace: 1.6.2020 - 31.5.2022

Číst více >

 

CO JSEM POTŘEBOVAL A NEDOSTAL JSEM

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015088

Období realizace: 1.4.2020 - 31.3.2022

Číst více >