PROJEKTY

STANDARDIZACE SOCIÁLNÍ PRÁCE V PORADENSTVÍ, EDUKACI RODIČŮ V ROZVODOVÉ/ROZCHODOVÉ SITUACI

Operační program:               Zaměstnanost

Číslo výzvy:                            03_19_098

Název výzvy:                          Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Reg. číslo projektu:               CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015133

Místo realizace:                      Moravskoslezský kraj

doba realizace:                       1. června 2020 - 31. května 2022

Projekt ,,Standardizace sociální práce v poradenství, edukaci rodičů v rozvodové/rozchodové situaci" je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt se zaměřuje na zvýšení kvality sociální práce prostřednictvím vytvoření a ověření metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky, kteří pracují s rodiči v rozvodu/rozchodu. Metodika posílí odborné kompetence soc. pracovníků pro edukaci rodičů, informuje je o procesu opatrovnického řízení, jaké informace je rodičům potřeba sdělit, jak rodiče/děti na soud připravit. Budou podpořeny 3 osoby, bude vytvořena metodika, jejíž přínos bude evaluován a doložen evaluační zprávou. 

Cílem projektu je standardizovat a v rámci organizace etablovat novou metodu sociální práce poskytovanou sociálními pracovníky organizace rodičům v rozvodové/rozchodové situaci. 

Klíčové aktivity projektu

  • KA1: Vzdělávání realizačního týmu
  • KA2: Příprava metodiky edukace rodičů v rozvodové/rozchodové situaci
  • KA3: Pilotáž metodiky edukace rodičů v rozvodové/rozchodové situaci
  • KA4: Evaluace metodiky edukace rodičů v rozvodové/rozchodové situaci

Výstupem projektu je ověřená Metodika která bude zveřejněna na webových stránkách Akademického ústavu Karviná, z.ú. www.akademickyustav.cz a v databázi výstupů projektů na www.esfcr.cz. 

Výstupy projektu

Metodika Edukace rodičů v rozchodu/rozvodu

Infografiky Rodičovská odpovědnostPrůběh spolupráce

 

Leták Edukace rodičů

Prezentace Skupinová edukace rodičů

Rodičovský plán k vytištění

Rodičovský plán k vyplnění v interaktivní podobě