O nás

Základní informace o Akademickém ústavu Karviná

VÁŠ PARTNER VE VZDĚLÁVÁNÍ

Akademický ústav Karviná je od roku 1994 samostatným ekonomickým subjektem. Svou činností usiluje o růst vzdělanosti občanů, zvyšování kvalifikace, posílení občanských kompetencí a rozvoj osobnosti ve všech oblastech, a to zejména tím, že:

 • se podílí na uskutečňování programů celoživotní výchovy a vzdělávání, poradenských programů, kvalifikačních kursů a rekvalifikací dospělých i mládeže, zajišťuje co nejširší popularizaci ekologie, vědecké, kulturní a umělecké činnosti se zapojuje do národního, evropského i světového vzdělávání dospělých i mládeže ve všech oblastech
 • realizuje pedagogickou, přednáškovou a seminární činnost pro právnické osoby, fyzické osoby a organizační složky státu, územní a zájmovou samosprávu
 • uskutečňuje vzdělávací aktivity a sociální programy v celé šíři potřebnosti a ve všech oborech lidské činnosti - poskytuje sociální služby dětem, mládeži i dospělým a zřizuje zařízení sociálních služeb a sociálně právní ochrany
 • zajišťuje vydavatelskou činnost
 • realizuje projekty a činnosti v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu - pro zabezpečení své činnosti může Akademický ústav zřídit v mezích obecně závazných předpisů obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost
 • spolupracuje se zahraničními vysokými školami - spolupracuje s dalšími profesními organizacemi a vysokými školami, územní a zájmovou samosprávou a s dalšími relevantními fyzickými a právnickými osobami v ČR a v členských státech Evropské unie
 • Ústav může rozhodnutím správní rady zřizovat své organizační jednotky na celém území ČR

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ASOCIACÍCH

Asociace institucí vzdělávání dospělých
Asociace poskytovatelů sociálních služeb

 • 1
  CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 • 2
  SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 • 3
  SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ