Pravidla pro zpracování osobních údajů

pro Akademický ústav Karviná, z.ú.

Akademický ústav Karviná, z.ú. je nezisková organizace, která:

  • provozuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza
  • na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí provozuje Poradnu Spolu
  • organizuje vzdělávací akce, semináře, školení a akreditované kurzy
  • realizuje projekty zaměřené na zkvalitňování sociální práce, nové metody a postupy v práci sociálních pracovníků

Organizace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu před a během poskytování služby a po dobu povinné zákonné doby archivace údajů po skončení poskytování služeb. Jako správce osobních údajů, které mohou být shromažďovány v rámci těchto činností, jsme povinni informovat o formě a podmínkách zpracovávání takových údajů. Také uvádíme identifikační a kontaktní údaje naší organizace, jakožto správce údajů:

Akademický ústav Karviná, z.ú.
spisová značka: U 38 vedená u Krajského soudu v Ostravě
sídlo: Mírová 1434/27, 735 06 Karviná – Nové Město
IČ: 62331485
kontakty: kancelar@kademickyustav.cz
                  724 112 344, 596 315 304
statutární zástupce-ředitel: PhDr. Irena Piskořová

V rámci ochrany osobních údajů a v souvislosti s jejich zpracováváním, má každý právo na:

  • přístup k osobním údajům, které jsou o vaší osobě zpracovávány
  • opravu osobních údajů
  • výmaz osobních údajů
  • omezení zpracování osobních údajů
  • vyjádření námitek ke zpracování osobních údajů
  • přenositelnost osobních údajů