Pravidla pro zpracování osobních údajů

pro Poradnu SPOLU

Akademický ústav Karviná, z.ú., Mírová 1434/27, 735 06 Karviná-Nové Město, zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a uveřejňuje pravidla, která platí pro získávání osobních údajů klientů Poradny SPOLU.

Poradna se zavazuje dodržovat v plném rozsahu všechny zákonné povinnosti vyplývající z příslušných právních ustanovení a níže uvedených bodů za účelem ochrany osobních údajů klienta, a to od začátku navázání vztahu mezi klientem a poradnou do jeho ukončení. Dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí eviduje poradna klienty a získává od nich osobní údaje v písemné podobě formou dotazníku. 
Poradna zpracovává následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení (dětí, rodičů)
  • kontakty (telefon, e-mail)
  • bydliště
  • rodinný stav

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem umožnění komunikace, poskytování poradenství, edukace, mediace a dalších služeb poskytovaných poradnou.

Rodiče současně podepisují souhlas se zpracování osobních údajů a s jejich poskytování třetím osobám. Osobní údaje klientů jsou zpracovány v elektronické i tištěné podobě. V elektronické podobě jsou údaje shromažďovány v PC pracovníků poradny. Osobní počítače, které pracovníci Poradny spolu využívají jsou zabezpečeny hesly. Takto je zajištěno, že k nim nikdo jiný než osoba pověřená, tzn. pracovník Poradny Spolu nemá přístup. V tištěné podobě jsou údaje o klientech evidovány ve složce klienta. Jsou zde uloženy společně se souhlasy. Pro ochranu těchto údajů jsou všechny složky klientů uchovány v prostorách Poradny Spolu a uloženy v uzamykatelné spisové skříni. Všechny osobní údaje jsou chráněny mlčenlivostí všech zaměstnanců.