PROJEKTY

DÍTĚ MIMO RODINU

Operační program:               Zaměstnanost plus

Číslo výzvy:                            03_22_017

Název výzvy:                          Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1)

Reg. číslo projektu:               CZ.03.02./00/22_017/0000971

Místo realizace:                      Moravskoslezský kraj

doba realizace:                       1. srpna 2023 - 31. července 2026

Projekt ,,Dítě mimo rodinu" je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Projekt „Dítě mimo rodinu“ je zaměřen na včasné aktivní jednání zapojených subjektů a poskytnutí podpory rodině v případě umístění dítěte do náhradní péče, kdy bude realizovanými aktivitami usilováno o jeho bezpečný návrat do přirozeného rodinného prostředí. Zásadní je pro dosažení tohoto cíle spolupráce subjektů, které s rodinou pracují a poskytují jí podporu.

Klíčové aktivity projektu

  • KA1: Multidiciplinární práce s ohroženou rodinou
  • KA2: Vzdělávání pracovníků v přímé práci

Výstupem projektu bude Metodika práce s rodinou.

 

Kulatý stůl

Tento kulatý se zaměřil na možnosti práce s ohroženými rodinami, představení projektu a nastavení spolupráce zainteresovaných subjektů za účasti odborníků.

Hosté, kteří se tohoto kulatého stolu účastní, dlouhodobě působí v oblasti sociální práce s rodinou, poskytují podporu v přímé práci s rodinami, mají bohaté zkušenosti s prací s ohroženými dětmi, zapojují se do aktivit při vzdělávání pracovníků, veřejnosti, rodičů. Expertky pozvané na tento kulatý stůl jsou odborníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, aktivními autorkami a propagátorkami nových trendů v přístupu ke klientům.

Hosté:  Tereza Pemová

              Pavla Poláková

 

Setkání u kulatého stolu

Kulatého stolu, který se konal v pondělí 13.10.2023 od 13:00 hodin se účastnili sociální pracovníci ze ZDVOP a z oddělení SPOD z Karviné, Jablunkova, Třince, Českého Těšína a Moravskoslezského kraje. Setkání bylo zaměřeno na představení projektu Dítě mimo rodinu a aktivit, které v rámci projektu budou realizovány. Bylo popsáno zapojení subjektů a postup při zahájení spolupráce. Byla definována cílová skupina projektu, který je tedy zaměřen na práci s rodinami, ve kterých došlo k odebrání dítěte/ dětí.

Dále byla specifikována problematika vytipování rodin,  vhodných k zapojení do projektových aktivit. Hosté představili témata úzce spojená s danou problematikou. Průběh časově ohraničené spolupráce s rodinou byl prezentován formou infografiky.