PROJEKTY

MODEL ORGANIZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ PRO OHROŽENÉ DĚTI A RODINY

Operační program:                Zaměstnanost

Název prioritní osy:               Sociální začleňování a boj s chudobou  

Reg. číslo projektu:               CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003840

Místo realizace:                     Moravskoslezský kraj

doba realizace:                      1. července 2017 – 30. dubna 2019

Projekt řeší inovativní přístup v sociální práci s ohroženými a znevýhodněnými rodinami, ve vzájemné spolupráci rodičů a děti, a a to vytvořením podrobné metodiky nové sociální činnosti v rámci sociálních služeb pro tyto rodiny s označením Komunitní klub pro rodiče a děti. Osoby cílové skupiny získají také přínos z účasti na kulatých stolech a workshopech, kde se budou průběžně s metodikou modelu seznamovat.

Cílem projektu je vypracování podrobné metodiky založené na modelu organizování sociálního prostředí formou vytvoření Komunitního klubu pro rodiče a děti. Metodika bude obsahovat přesný popis procesu řešení při zavádění tohoto modelu do praxe a to tak, aby využití metodiky bylo přenositelné do všech typů organizací, které se zabývají sociálně právní ochranou dítěte a do jiných, např. neziskových organizací zacílených na práci s rodinou. 

 

KOmunitní Klub pro Rodiče a děti

V rámci pilotního ověření (KA4) byl zřízen Komuntní klub pro rodiče a děti (KOKR) v Orlové. Pro účely pilotáže zde bude fungovat po dobu 5 měsíců. KOKR je umístěn v prostorách přízemí Nemocnice v Orlové v blízkosti ordinací dětských lékařů, na adrese: Masarykova tř. 900, Orlová. 

Pro veřejnost je KOKR otevřen pravidelně dle PROVOZNÍ DOBY

Dále byl pro zájemce z řad veřejnosti vytvořen INFORMAČNÍ LETÁK

Metodika práce s rodinami, jejíž součástí je manuál ke zřízení Komunitního Klubu pro rodiče a děti (KOKR)

V rámci projektu Model organizování sociálního prostředí jsme vytvořili metodiku a manuál, který slouží jako návod pro zřízení Komunitního klubu pro rodiče a děti a pro práci s rodinami v něm:

Metodika

Manuál