PROJEKTY

ZAVÁDĚNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, ETABLOVÁNÍ METODICKÉHO POSTUPU DO PORTFOLIA VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SPOD

Operační program:               Zaměstnanost

Číslo výzvy:                            03_17_071

Název výzvy:                          Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Reg. číslo projektu:              CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007599

Místo realizace:                      Moravskoslezský kraj

doba realizace:                       1. srpna 2018 - 31. března 2020

Cílem projektu je vytvoření metodické opory pro etablování interdisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace multidisciplinárního týmu v opatrovnickém řízení na území Moravskoslezského  a Olomouckého kraje a vytvoření metodiky interdisciplinárního přístupu.

V rámci projektu proškolený metodický tým bude realizovat pilotní multidisciplinární tým za vedení Garanta projektu. Na základě získaných zkušeností a metodického vedení připraví metodiku pro vedení interdisciplinárního týmu pro svoji další činnost a další možné iniciátory interdisciplinárního přístupu. V

Výstupem projektu bude metodika a realizovaný multidisciplinární tým doložený zápisy ze sekání. K ověření, že nastavený proces interdisciplinární spolupráce funguje, dojde na evaluačním setkání , kterého se účastní celý interdisciplinární tým, metodický tým, garant a další odborníci z navazujících profesí. 

Klíčové ativity projektu

  • KA1: Odborné vzdělávání v akreditovaných kurzech
  • KA2: Realizace multidisciplinárního týmu
  • KA3: Metodika pro etablování interdisciplinární spolupráce
  • KA4: Evaluace metodiky
  • KA5: Popis zapojení garanta projektu

Získání know-how prostřednictvím absolvování akreditovaných kurzů v KA1 přispěje k rozšíření nabídky vzdělávání pro pracovníky OSPOD a osoby či organizace pověřené výkonem SPOD. Zapojení pracovníci získají nové informace, naučí se novému způsobu práce a spolupráce, dojde k zefektivnění jejich výkonu a společně s ním ke snížení administrativní zátěže a odbřemenění od opatrovnické agendy.  zavedení interdisciplinární spolupráce při dalším okresním soudu v Olomouckém a Moravskoslezském kraji přispěje ke zlepšení situace dalších dětí, jejichž rodiče se rozvádí.  

Metodika Proces etablování interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení

 

Infografiky Zavádění interdisciplinární spolupráce

     

Desatero Zavádění interdisciplinární spolupráce