Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Ze života Oázy

Kompetence klientů NZDM v digitálním světě

Od března 2023 probíhal projekt „Kompetence klientů NZDM v digitálním světě“, který byl realizován na základě dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Cílem projektu bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb se záměrem umožnit klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí přístup k moderním technologiím a aplikacím, a tím posílit jejich počítačovou gramotnost a zajistit prevenci vzniku digitální propasti. Díky projektu tak můžeme nabídnout klientům aktivity užitečné...

Plán činností za 4.čtvrtletí 2023

Plán činností za 3.čtvrtletí 2023

Plán činností za 2.čtvrtletí 2023

Plán činností za 1.čtvrtletí 2023

Plán činností prosinec 2022

Plán činností listopad 2022

Plán činností říjen 2022

 

Plán činností září 2022

Plán činností srpen 2022