Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Poslání, závazek a cíle

Poslání:
Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA poskytuje bezplatně bezpečný prostor, pomoc a podporu při řešení osobních situací formou potřebných informací a vhodných aktivit, které přispívají ke zlepšení kvality života klientů.

Cíle:

 • klient, který získal informace a podporu při řešení obtížné situace (škola, práce, rodina, vztahy, sex, závislosti), ve které se nachází
 • klient, který aktivně využívá svůj volný čas

Cílová skupina:

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let z Karviné - Nového Města a okolí

Bližší specifikace cílové skupiny:

 • jedná se zejména o osoby, které žijí, nebo se často pohybují v lokalitě Karviná - Nové Město

Jedná se o osoby:

 • které zažívají nepříznivé sociální situace:
           -  svým jednáním ohrožují sebe a své okolí
           -  se cítí opuštěny či vyloučeny
           -  mají pouze základní vzdělání
           -  se potýkají se záškoláctvím
           -  samostatně nezvládají školní přípravu
           -  jsou vedeny na úřadu práce
           -  si nemohou sehnat práci
           -  jsou demotivovány málo podnětným rodinným prostředím
           -  jsou ohroženy experimentováním s drogami a závislostmi
           -  jsou ohroženy protiprávním jednáním (krádeže, násilí a agresivní chování, vandalismus, nelegální
               prodej a distribuce zakázaných látek a zboží)
           -  řeší neplánované těhotenství a neplánované rodičovství v mladistvém věku
           -  jsou promiskuitní
           -  zažívají konfliktní vztahy (rodina, vrstevníci)
 • které neumí řešit osobní situace a krize
 • které dávají přednost pasivnímu trávení volného času
 • které neorganizovaně a bezcílně tráví volný čas na ulici

Zásady:

 • Rovnost – stejná pravidla a služby pro danou věkovou skupinu klientů

 • Vstřícnost – ochotně vám pomůžeme s různými tématy

 • Mlčenlivost – získané informace neposkytneme bez souhlasu dál 

 • Anonymita – je jen na vás, co nám o sobě sdělíte

Kapacita zařízení:

 • Maximální počet klientů v zařízení v jednu chvíli je 30 osob.

Kontakt

Telefon

731 310 286

E-mail

oaza@akademickyustav.cz

Facebook

https://www.facebook.com/proskolime/