Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Projekty

Projekty NZDM OÁZA 2023

 

Moravskoslezský kraj

Program na podporu poskytování sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu  

Číslo smlouvy: 01091/2023/SOC

Období realizace: 1.1.2023 - 31.12.2023

Cílem projektu je poskytování služby sociální prevence v NZDM OÁZA v Karviné. Pomoc klientům v obtížných životních situacích. Pozitivní motivace ke kvalitnímu způsobu života. Poskytování bezpečného prostředí a volnočasových aktivit jako alternativy pobývání na ulici.

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022

Číslo smlouvy: 00033/2023/SOC

Období realizace: 1.1.2023 - 15.6.2023

Program na podporu zvýšení kvality sociálních poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023  

Název projektu: Kompetence klientů NZDM v digitálním světě

Číslo smlouvy: 02519/2023/SOC

Období realizace: 1.3.2023 - 29.12.2023

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných služeb s cílem umožnit klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí přístup k moderním technologiím a aplikacím a tím posílit jejich počítačovou  gramotnost  a zajistit prevenci vzniku digitální propasti.

 

Magistrát města Karviné

Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast) pro registrované sociální služby a návazné služby.

Název projektu: Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza

Číslo smlouvy: SML/0146/2023

Období realizace: 1.1.2023 - 31.12.2023

Projekt je zaměřen na poskytování sociálních služeb dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku 6-26 let, kteří pocházejí především z lokality Karviná – Nové Město. 

 

Projekty NZDM OÁZA 2022

Moravskoslezský kraj 

Program na podporu poskytování sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Číslo smlouvy: 00804/2022/soc.

Období realizace: 1.1.2022 - 31.12.2022

Cílem projektu je poskytování služby sociální prevence v NZDM OÁZA v Karviné. Pomoc klientům v obtížných životních situacích. Pozitivní motivace ke kvalitnímu způsobu života. Poskytování bezpečného prostředí a volnočasových aktivit jako alternativy pobývání na ulici.

 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022

Číslo smlouvy: 00139/2022/soc.

Období realizace: do 15.6.2022

 

 

Magistrát města Karviná

Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast) pro registrované sociální služby a návazné služby.

Název projektu: Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza

Číslo smlouvy: 

Období realizace: 1.1.2022 - 31.12.2022

Projekt je zaměřen na poskytování sociálních služeb dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku 6-26 let, kteří pocházejí především z lokality Karviná – Nové Město. 

 

Nadace OKD

Název projektu: „Společně to zvládneme“

Číslo projektu: 211110095

Výzva: Pro region 2021

Období realizace: 1.3.2021 – 28.2.2022

Financováno z rozpočtu Nadace OKD

Projekt je zaměřen na děti a mládež ve věku 6-18 let žijící v Karviné a Orlové, které jsou sociálně ohrožení vlivem negativních dopadů pandemie COVID-19. Jedná se o dopady spojené s distanční výukou a ztrátou návyků.

 

Projekty NZDM OÁZA 2021

Název projektu: ,,Oáza pomáhá se školou"

Ev. č. smlouvy: 823-9-903

Grant program: Pomozte dětem

Název výzvy: Kuře s aktovkou

Období realizace: 8.9.2020 - 31.3.2021

 

Moravskoslezský kraj

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Účelem realizace dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020

Číslo smlouvy: 01149/2021/soc.

Období realizace: 1.1.2021 - 31.12.2021

Cílem projektu je poskytování služby sociální prevence v NZDM OÁZA v Karviné. Pomoc klientům v obtížných životních situacích. Pozitivní motivace ke kvalitnímu způsobu života. Poskytování bezpečného prostředí a volnočasových aktivit jako alternativy pobývání na ulici.

 

Magistrát města Karviná

Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast) pro registrované sociální služby a návazné služby.

Název projektu: Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza

Číslo smlouvy: MMK/SML/0525/2021

Období realizace: 1.1.2021 - 31.12.2021

Projekt je zaměřen na poskytování sociálních služeb dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku 6-26 let, kteří pocházejí především z lokality Karviná – Nové Město. 

 

Nadace OKD

Název projektu: „Společně to zvládneme“

Číslo projektu: 211110095

Výzva: Pro region 2021

Období realizace: 1.3.2021 – 28.2.2022

Financováno z rozpočtu Nadace OKD

Projekt je zaměřen na děti a mládež ve věku 6-18 let žijící v Karviné a Orlové, které jsou sociálně ohrožení vlivem negativních dopadů pandemie COVID-19. Jedná se o dopady spojené s distanční výukou a ztrátou návyků.

 

Projekty NZDM OÁZA 2020

Název projektu: ,,Oáza pomáhá se školou"

Ev. č. smlouvy: 823-9-903

Grant program: Pomozte dětem

Název výzvy: Kuře s aktovkou

Období realizace: 8.9.2020 - 31.3.2021

 

Název projektu: „Zvýšení kvality poskytovaných služeb NZDM OÁZA“

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007600

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Název programu: Operační program Zaměstnanost 

Číslo výzvy: 03_17_071

 Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Období realizace: 1.6.2018 – 31.5.2020

Cílem projektu je vytvoření metodiky vedení nízkoprahového zařízení dětí a mládeže Oáza, která bude ověřena na autoevaluačním setkání. Součástí projektu je odborné vzdělávání pracovníků v kurzech a také odborná stáž v NZDM pro získání inspirace a nových zkušeností.

        

 

Moravskoslezský kraj

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Účelem realizace dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020

Číslo smlouvy: 00834/2020/soc. 

Období realizace: 1.1.2020 - 31.12.2020

Cílem projektu je poskytování služby sociální prevence v NZDM OÁZA v Karviné. Pomoc klientům v obtížných životních situacích. Pozitivní motivace ke kvalitnímu způsobu života. Poskytování bezpečného prostředí a volnočasových aktivit jako alternativy pobývání na ulici.

 

Magistrát města Karviná

Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast) pro registrované sociální služby a návazné služby.

Název projektu: Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza

Číslo smlouvy: MMK/SML/387/2020

Období realizace: 1.1.2020 - 31.12.2020

Projekt je zaměřen na poskytování sociálních služeb dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku 6-26 let, kteří pocházejí především z lokality Karviná – Nové Město. NZDM OÁZA se svými aktivitami snaží klienty aktivizovat, eliminovat negativní vlivy prostředí, v němž se pohybují a tak snižovat jejich sociální rozdíly a znevýhodnění.

 

Projekty NZDM OÁZA 2019

Magistrát města Karviná

Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast) pro registrované sociální služby a návazné služby.

Název projektu: Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza

Číslo smlouvy: MMK/SML/283./2019

Období realizace: 1.1.2019-31.12.2019

Projekt je zaměřen na poskytování sociálních služeb dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku 6-26 let, kteří pocházejí především z lokality Karviná – Nové Město. NZDM OÁZA se svými aktivitami snaží klienty aktivizovat, eliminovat negativní vlivy prostředí, v němž se pohybují a tak snižovat jejich sociální rozdíly a znevýhodnění.

 

Moravskoslezský kraj

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Účelem realizace dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020

Číslo smlouvy: 01185/2019/soc. 

Období realizace: 1.1.2019 - 31.12.2019

Cílem projektu je poskytování služby sociální prevence v NZDM OÁZA v Karviné. Pomoc klientům v obtížných životních situacích. Pozitivní motivace ke kvalitnímu způsobu života. Poskytování bezpečného prostředí a volnočasových aktivit jako alternativy pobývání na ulici.

 

Název projektu: „Zvýšení kvality poskytovaných služeb NZDM OÁZA“

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007600

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Název programu: Operační program Zaměstnanost 

Číslo výzvy: 03_17_071

 Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Období realizace: 1.6.2018 – 31.5.2020

Cílem projektu je vytvoření metodiky vedení nízkoprahového zařízení dětí a mládeže Oáza, která bude ověřena na autoevaluačním setkání. Součástí projektu je odborné vzdělávání pracovníků v kurzech a také odborná stáž v NZDM pro získání inspirace a nových zkušeností.

        

 

Název projektu: „Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza“

Číslo projektu: 181110-103

Výzva: Pro region 2018

Období realizace: 1.5.2018 – 30.3.2019

Financováno z rozpočtu Nadace OKD

Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 18 let

Projekt řeší návaznost poskytované sociální služby a požadavek na účelné trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže v lokalitě Karviná – Nové Město. Projektové aktivity napomohou osobnímu rozvoji klientů, prohloubení dovedností a zlepší jejich přípravu do života. Dojde tak ke zmírnění sociálního vyloučení v málo podnětném sociálním prostředí. Nezávaznými aktivitami projektu budou klienti dlouhodobě vedeni k uvědomění si vlastních hodnot, čímž dojde ke zlepšení životních podmínek zúčastněných. Mezi projektové aktivity patří tvoření, vaření, sebeobsluha, environmentální výchova, sportovní aktivity. Výstupem projektových činností bude nástěnný kalendář.

Projekty NZDM OÁZA 2018

Název projektu: „Program na podporu poskytování sociální služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“

Číslo smlouvy: 03295/2018/soc.

Období realizace: 1.1.2018 – 31.12.2018

Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje a akčním plánem (tj. podpora sociálních služeb, které jsou součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje).

Cílem projektu je poskytování služby sociální prevence NZDM OÁZA v Karviné – Novém Městě, vést klienty k samostatnosti při řešení osobních situací, poskytování bezpečného prostoru a volnočasových aktivit jako prostředek smysluplného trávení volného času a alternativy pobývání na ulici.

 

 Název projektu: Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza

 Číslo smlouvy: MMK/SML/342/2018

 Magistrát města Karviná - Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených   do Krajské sítě sociálních služeb

Období realizace: 1.1.2018 - 31.12.2018

Projekt plynule navazuje na mnohaletou sociální práci NZDM OÁZA. Hlavním cílem projektu je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovat služby sociální prevence dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 6 do 26 let, kteří pocházejí zejména z Karviné – Nového Města.

Název projektu: „Zvýšení kvality poskytovaných služeb NZDM OÁZA“

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007600

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Název programu: Operační program Zaměstnanost 

Číslo výzvy: 03_17_071

 Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Období realizace: 1.6.2018 – 31.5.2020

Cílem projektu je vytvoření metodiky vedení nízkoprahového zařízení dětí a mládeže Oáza, která bude ověřena na autoevaluačním setkání. Součástí projektu je odborné vzdělávání pracovníků v kurzech a také odborná stáž v NZDM pro získání inspirace a nových zkušeností.

        

 

Název projektu: „Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza“

Číslo projektu: 181110-103

Výzva: Pro region 2018

Období realizace: 1.5.2018 – 30.3.2019

Financováno z rozpočtu Nadace OKD

Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 18 let

Projekt řeší návaznost poskytované sociální služby a požadavek na účelné trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže v lokalitě Karviná – Nové Město. Projektové aktivity napomohou osobnímu rozvoji klientů, prohloubení dovedností a zlepší jejich přípravu do života. Dojde tak ke zmírnění sociálního vyloučení v málo podnětném sociálním prostředí. Nezávaznými aktivitami projektu budou klienti dlouhodobě vedeni k uvědomění si vlastních hodnot, čímž dojde ke zlepšení životních podmínek zúčastněných. Mezi projektové aktivity patří tvoření, vaření, sebeobsluha, environmentální výchova, sportovní aktivity. Výstupem projektových činností bude nástěnný kalendář.

 

Nadace OKD – Pro region

 Název projektuNízkoprahové zařízení dětí a mládeže  

 Číslo projektu: 171110131

Období realizace: 16.4.2017 - 15.4.2018

Cílem projektu je pravidelná a dlouhodobá práce s neorganizovanými dětmi a mládeží ve věku od 6 do 18 let.

 

Projekty NZDM Oáza 2017

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

Účelem realizace dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020

Číslo smlouvy: 01557/2017/soc. 

Období realizace: 1.1.2017 - 31.12.2017

Cílem projektu je poskytování služby sociální prevence v NZDM OÁZA v Karviné. Pomoc klientům v obtížných životních situacích. Pozitivní motivace ke kvalitnímu způsobu života. Poskytování bezpečného prostředí a volnočasových aktivit jako alternativy pobývání na ulici.

    logo_moravskoslezsky_kraj                              logoMPSV-m-sm

 

Nadace OKD – Pro region

Název projektu: Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže

Číslo projektu: 161110119

Období realizace: 16.4.2016 -15.4.2017

Projekt řeší požadavek na účelné trávení volného času a vytváří podmínky pro nabídku neformálního vzdělávání, které nejsou v lokalitě Karviná Nové Město zastoupeny.

Cílem projektu je pravidelná a dlouhodobá práce s neorganizovanými dětmi a mládeží ve věku od 6 do 18 let.

NADACE OKD LOGO

Nadace OKD – Pro region

Název projektu: Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže  

Číslo projektu: 171110131

Období realizace: 16.4.2017 - 15.4.2018

Cílem projektu je pravidelná a dlouhodobá práce s neorganizovanými dětmi a mládeží ve věku od 6 do 18 let.

NADACE OKD LOGO

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017
Název projektu: Vzděláním k lepšímu životu

Číslo smlouvy:  03632/2016/ŠMS

Financováno z rozpočtu KÚ Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu, Období realizace: 1.9.2016 - 31.8.2017

Účelem dotačního programu je preventivně působit na množství interpersonálních konfliktů v lokalitě se zvýšenou kriminalitou a nezaměstnaností pomocí zajištění větší kvalifikovanosti a vzdělanosti mládeže celkově v lokalitě Karviná - Nové město.

logo_moravskoslezsky_kraj

 

Kód programu: Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017

Název programu: KP 2/17 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit

Číslo smlouvy: 02272/2017/soc.

Název projektu: Rozvoj sociálních dovedností

Období realizace: 1.2.2017-31.12.2017

Projekt je určen na rozvoj sociálních dovedností klientů NZDM žijících v lokalitě Karviná – Nové Město, které jim umožní zlepšit náhled na současný styl života a které budou využívat v běžném životě dlouhodobě i po ukončení projektu. V rámci tohoto projektu si klienti osvojí postupy, které povedou ke zlepšení situace v rodině.

logo_moravskoslezsky_kraj

Magistrát města Karviná

Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb

Název projektu: Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza

Číslo smlouvy: MMK/SML/327/2017

Období realizace: 1.1.2017-31.12.2017

Projekt navazuje na dlouhodobou činnost a zavedený provoz NZDM OÁZA.

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit a poskytovat dětem a mládeži a mladým dospělým z Karviné 6, kvalitní sociální službu dle zákona č.108/2006, o sociálních službách.

logo-karvina

Projekty NZDM Oáza 2016

 

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji na rok 2016 
Financováno z  rozpočtu Moravskoslezského kraje (Krajský úřad - Odbor soc. věcí)
(01. 01. 2016 – 31. 12. 2016)
Primárním cílem projektu je podpora integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených soc. vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování soc. služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému soc. začlenění a zaměstnání.

logo_IPMSK2013-2014

Program na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 
Financováno z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (Odbor soc. věcí) 
(01. 01. 2016 – 31. 12. 2016)
Cílem projektu je poskytování kvalitních sociálních služeb a jejich profesionalizování. Pomoc klientům v obtížných životních situacích. Pozitivní motivace ke kvalitnímu způsobu života. Poskytování bezpečného prostředí a volnočasových aktivit jako alternativa pobývání na ulici. Eliminace rizika rozvíjení soc. nežádoucích jevů.

                                                   logo_moravskoslezsky_kraj  logoMPSV-m-sm

 

Grantový program Pro region 2016
Financováno z rozpočtu NADACE OKD ve spolupráci s New World Resources N. V., RPG Byty, s.r.o., Advanced World Transport a.s., Green Gas DBP, a.s.
„Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže“ č. projektu 161110119
(15. 04. 2016 – 15. 04. 2017)
Projekt řeší požadavek na účelné trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže a vytváří podmínky pro nabídku neformálního vzdělání, které nejsou v této lokalitě zastoupeny.

NADACE OKD LOGO
                                                   

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016
Financováno z prostředků Moravskoslezského kraje (Krajský úřad – Odbor soc. věcí)
„Finanční a digitální gramotnost jako základní znalosti 21. století“
(01 .02. 2016 - 30. 11. 2016)
Cílem projektu je pomoci mladým dospělým osvojit si základní znalosti z oblasti internetového bankovnictví a financí celkově a také upozornit na nástrahy neuváženého užívání internetu. Projektem bude podpořena finanční a digitální gramotnost mladých a mladých dospělých.

logo_moravskoslezsky_kraj

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017
Financováno z prostředků Moravskoslezského kraje (Krajský úřad – Odbor školství, mládeže a sportu)
„Vzděláním k lepšímu životu“
(01 .09. 2016 - 30. 08. 2017)
Účelem dotačního programu je preventivně působit na množství interpersonálních konfliktů v lokalitě se zvýšenou kriminalitou a nezaměstnaností pomocí zajištění větší kvalifikovanosti a vzdělanosti mládeže celkově v lokalitě Karviná - Nové Město.

logo_moravskoslezsky_kraj

 

„Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza“
Financováno z rozpočtu Magistrátu města Karviné (Odbor soc. věcí)
(01. 01. 2016 – 31. 12. 2016)
Cílem projektu je poskytovat službu soc. prevence a účelnou a longitudinální prací motivovat klienty k začlenění do společnosti a k řádnému způsobu života a tím tak předcházet vzniku nežádoucích patologických jevů.

logo-karvina

                                      

Materiální pomoc v roce 2016 poskytují:             

Primeros Prague a. s.                                                                                     Lybar s.r.o                         
Sponzorský dar ve formě                                                                                 Sponzorský dar ve formě prezervativů
antikoncepce                                                                                                      (01. 01. 2016 - 31. 12. 2016)
(01. 01. 2016 – 31. 12. 2016)                                                                                 

  Primeros-Logo                                      pepino_logo

 

Projekty NZDM Oáza 2015

 

Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2016 – období udržitelnosti 2013 - 2016 (dříve Optimalizace sítě sociální prevence v Moravskoslezském kraji  CZ.1.04/3.1.00/05.00070)
Financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu Moravskoslezského kraje (Krajský úřad - Odbor soc. věcí)
(01. 01. 2015 – 31. 12. 2015)
Primárním cílem projektu je podpora integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených soc. vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování soc. služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému soc. začlenění a zaměstnání.

logo_IPMSK2013-2014

 

Program na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Financováno ze státního rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (Odbor soc. věcí) na základě alokace MPSV
(01. 01. 2015 – 31. 12. 2015)
Cílem projektu je poskytování kvalitních sociálních služeb a jejich profesionalizování. Pomoc klientům v obtížných životních situacích. Pozitivní motivace ke kvalitnímu způsobu života. Poskytování bezpečného prostředí a volnočasových aktivit jako alternativa pobývání na ulici. Eliminace rizika rozvíjení soc. nežádoucích jevů.

                                                   logo_moravskoslezsky_kraj  logoMPSV-m-sm

Grantový program Pro region 2015
Financováno z rozpočtu NADACE OKD ve spolupráci s New World Resources N. V., RPG Byty, s.r.o., Advanced World Transport a.s., Green Gas DBP, a.s.
„Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza“ č. projektu 151110150
(15. 04. 2015 – 15. 04. 2016)
Cíl projektu je preventivní působení v oblasti neplánovaného rodičovství a závislostí a také pozitivní motivace ke studiu a zvyšování soběstačnosti, rozvíjení motoriky a informovanosti v oblasti gastronomie za pomoci aktivity vaření.

NADACE OKD LOGO

                                                   

„Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza, klienti 6 – 14 let“
Financováno z rozpočtu Magistrátu města Karviné (Odbor Sociální)
(01. 01. 2015 – 31. 12. 2015)
Cílem  projektu je poskytování kvalitních služeb a jejich profesionalizování. Pomoci klientům v obtížných životních situacích. Pozitivní motivace ke kvalitnímu způsobu života. Poskytování bezpečného prostředí a volnočasových aktivit jako alternativa pobývání na ulici a eliminace rizika rozvíjení soc. nežádoucích jevů.

logo-karvina

 

„Vzdělávejte se pro růst! Pracovní příležitosti“
Financováno Úřadem práce Karviná, oblastní pobočka Úřadu práce Ostrava
(15. 04. 2015 – 31. 10. 2015)
Cílem projektu bylo personální zajištění NZDM Oáza na pozici Pvss.

Loga úřad práce

 

 

 „Enviromentální osvěta“
Financováno z rozpočtu Magistrátu města Karviné  (Odbor stavební a životního prostředí)
(01. 01. 2015 – 31. 12. 2015)
Cílem je působit na mládež preventivně v oblasti znečišťování životního prostředí. Poznávání přírody a okolí kolem nás a vytvoření pozitivního vztahu k životnímu prostředí.

logo-karvina

Materiální pomoc v roce 2015 poskytli

 

Guanzhou Wondfo biotech co., ltd                                                                                
Sponzorský dar ve formě ovulačních                                                    Sponzorský dar ve formě prezervativů
 a těhotenských testů                                                                                (01. 01. 2015 - 31. 12. 2015)
(01. 01. 2015 – 31. 12. 2015)

552ce4fed42fd0bb12950b51-256x256-inset                                                    pepino_logo

 

Kontakt

Telefon

731 310 286

E-mail

oaza@akademickyustav.cz

Facebook

https://www.facebook.com/proskolime/