Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Pravidla pro zpracování osobních údajů

pro NZDM Oáza

Akademický ústav Karviná, z.ú. IČ: 62331485, se sídlem: Mírová 1434/27, Karviná – Nové Město, jako správce osobních údajů klienta, Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA, č. registrace: 7799721, zpracovává níže uvedené údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.


Jaké osobní údaje a po jakou dobu o vás zpracováváme?

 • způsob oslovování
 • věk
 • nepříznivá sociální situace

Výše uvedené údaje zpracováváme maximálně po dobu 5 let od ukončení smlouvy
o poskytování sociální služby, po té jsou skartovány.

Proč vaše údaje zpracováváme?

 • za účelem plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních služeb
 • sledování kvality a optimalizace služeb

Komu vaše údaje můžeme poskytnout?

 • státním orgánům, kdy poskytnutí těchto údajů ukládají zákony
 • dalším subjektům pouze s vašim souhlasem

Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu

Kontakt

Telefon

731 310 286

E-mail

oaza@akademickyustav.cz

Facebook

https://www.facebook.com/proskolime/