Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Kompetence klientů NZDM v digitálním světě

Od března 2023 probíhal projekt „Kompetence klientů NZDM v digitálním světě“, který byl realizován na základě dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb se záměrem umožnit klientům ze sociálně znevýhodněného prostředí přístup k moderním technologiím a aplikacím, a tím posílit jejich počítačovou gramotnost a zajistit prevenci vzniku digitální propasti.

Díky projektu tak můžeme nabídnout klientům aktivity užitečné pro jejich vzdělávání, rozvoj digitální gramotnosti, kreativity a sociálních schopností.

V rámci projektu bylo pořízeno pět nových výkonných počítačů pro klienty NZDM, dále jeden notebook pro možnost práce mimo stacionární umístění a napojení na další audiovizuální techniku.

Dále byly zakoupeny dva tablety, které jsou používány pro práci např. s aplikacemi pro výuku cizích jazyků, procvičování matematiky, českého jazyka, environmentálního vzdělávání. Nové počítače jsou vybaveny novým softwarem, který pomáhá klientům naučit se novým dovednostem, realizovat přípravu do školy, zpracovávat dokumenty, a dalšími nástroji pro tvorbu a kreativitu.