Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Autor Tomáš Svrčina

O autorovi

Poradkyně v oblasti v vzdělávání v Oáze podruhé (03632/2016/ŠMS)

Dne 21. 2. 2017 proběhla v zařízení již letos druhá beseda s poradkyní v oblasti vzdělávání. Klientům přinesla informace ohledně možnostech dalšího vzdělávání, pro klienty, kteří již nad dalším studiem neuvažují, debatovala nad možnými alternativami, možnostmi rekvalifikací, přiblížila jim i přísnější novely zákona pro lidi, kteří dlouhodobě setrvávají na UP.  

Karneval 2017

Dne 21. 2. 2017 v Oáze proběhl karneval. Děti soutěžily v maskách, poté proběhla diskotéka, klienti nakonec dostali sladkou i věcnou odměnu.

Plán činnosti únor 2017

Příprava do školy (03632/2016/ŠMS)

Klienti mají možnost v průběhu roku využít možnost mimoškolní přípravy do školy. Externí pedagožka je v naší sociální službě k dispozici klientům každé úterý od 15:30 – 17:00. S klienty se připravuje do matematiky a češtiny (nejčastější předměty, které jsou součástí přijímacích zkoušek) a bude je motivovat k pravidelné docházce do školy. Toto doučování probíhá v rámci projektu „Vzděláním k lepšímu životu“ financovaného z prostředků Krajského úřad MSK.  

Plán činnosti Leden 2017

Vezmeme si hoblík a pilku (Nadace OKD, Pro Region)

V rámci projektu „Nízkoprahového zařízení dětí a mládeže Oáza“, podpořeného Nadací OKD jsme v rámci aktivity Vezmeme si hoblík a pilku, jsme si s klienty vyzkoušeli práci se dřevem, k ruce jim byl řemeslník, který je učil řezání, práci s vrtačkou, smirkování a hoblování, přibíjení hřebíků a  natírání. S výsledkem byli všichni spokojeni. Krmítko bude umístěno v zahradě Akademického ústavu.            ...

Poradkyně v oblasti v vzdělávání v Oáze (03632/2016/ŠMS)

Naše zařízení navštívila v rámci projektu  „Vzděláním k lepšímu životu“ financovaného z prostředků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  poradkyně v oblasti vzdělávání. Klientům a rodičům, kteří při této příležitosti naše zařízení navštívili, předala informace o možnostech vzdělávání v našem kraji, klienty seznámila se statistickými údaji, které vyplývají z výzkumů uplatnitelnosti na pracovním trhu. Klientům také nabídla možnost navštívit úřad práce, kde mohou všichni školáci podstoupit...

Oáza naděluje

Zaměstnanci navštívili v rámci dobrých vztahů se školou Družba základní školu a také Mateřskou školu a nadělovali. Zaměstnanci poznali v dětech, které navštěvuji tuto školu mnoho svých klientů a i některé děti nás, byť jsme byli v převlecích, poznaly.  

Zdobení Vánočního stromku

Dne 7 . 12. 2016 proběhlo v Nízkoprahovém zařízení dětí a mládeže Oáza zdobení prostor. Děti si mohly podle svého gusta ozdobit vánoční stromek. Použily k tomu také své výrobky.      

Mikuláš v Oáze

I do NZDM Oáza dorazil Mikuláš, který se smiloval nad hříšníky :o) a obdaroval všechny přítomné, kteří byli ochotni si své hříchy odčinit písní, básničkou nebo třeba tancem. V rámci zábavného odpoledne proběhl i turnaj v ping pongu a fotbálku o ceny.