Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Poradkyně v oblasti v vzdělávání v Oáze (03632/2016/ŠMS)

Naše zařízení navštívila v rámci projektu  „Vzděláním k lepšímu životu“ financovaného z prostředků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  poradkyně v oblasti vzdělávání. Klientům a rodičům, kteří při této příležitosti naše zařízení navštívili, předala informace o možnostech vzdělávání v našem kraji, klienty seznámila se statistickými údaji, které vyplývají z výzkumů uplatnitelnosti na pracovním trhu. Klientům také nabídla možnost navštívit úřad práce, kde mohou všichni školáci podstoupit testování, které jim pomůže s výběrem vhodného učebního oboru.