Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Projekt „Rozvoj sociálních dovedností“

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017


KP 2/17 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit

Název projektu : „Rozvoj sociálních dovedností“

Projektem KP 2/17 Podpora realizace preventivních aktivit ve prospěch obyvatel sociálně vyloučených lokalit, pod názvem „Rozvoj sociálních dovedností“ jsme umožnili naším klientům Nízkoprahového zařízení dětí a mládeže OÁZA, vytvořit si vlastní náhled na to, jak má vypadat fungující rodina. Prostřednictvím společných besed jsme klienty informovali a motivovali ke vzdělávání, o tom, jak získat práci a zároveň si ji udržet. Hlavním tématem však bylo seznámit klienty s tím, co je důležité pro zdravé fungování rodiny – zodpovědnost, bydlení, plánování rodičovství a následná péče o děti. Klienti byli seznámeni s různými problémy, které se v rodinách mohou objevit a poskytovali jim informace, jak se těmto problémům vyhnout, aby se neopakovaly a nepřenášely na další generace.

Gynekolog Mudr.Kuras

Psycholog v NZDM OÁZA