PROJEKTY

CO JSEM POTŘEBOVAL A NEDOSTAL JSEM

Operační program:               Zaměstnanost

Číslo výzvy:                            03_19_098

Název výzvy:                          Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Reg. číslo projektu:               CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015088

Místo realizace:                      Moravskoslezský kraj

doba realizace:                       1. dubna 2020 - 31. března 2022

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v rozvodu (především NZDM a OSP). Inovativními prvky metodiky jsou metody způsobu předání prožitků a potřeb dětí v rozvodu sociálními pracovníky, podpora kreativity při poskytování sociální práce a vedení rozhovoru s dětmi v rozvodové situaci. Příjemce se bude inspirovat know-how od zahraničního experta z Holandska. V rámci pilotáže jsou do projektu zapojeni dva partneři, Spolu pro rodinu z.s. a Akademický ústav Karviná z.ú. V závěru projektu bude vytvořena metodika sociální práce, jejíž přínos bude evaluován a doložen závěrečnou evaluační zprávou.