PROJEKTY

NOVÁ CESTA K INTEGRACI

Projekt Nová cesta k integraci byl úspěšný

image001

 Shrnující informace o realizaci projektu 

 Číslo projektu:                      CZ.1.04/3.3.05/75.00023

Název projektu:                    Nová cesta k integraci

Doba realizace :                    1. června 2012 – 31. května 2014

 

Spolupracující organizace:  Probační a mediační služba ČR  - Havířov, Karviná, Ostrava

Projekt, který 31. května 2014 ukončil dvouletou realizační lhůtu, poskytoval úzce propojené a na sebe navazující poradenské a vzdělávací služby, které vedly účastníky cílové skupiny k aktivnímu zapojení do programů vedoucích k vyhledávání, získání a udržení pracovního místa. Zmíněnou cílovou skupinu tvořily fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody. Spolupracujícím subjektem při výběru účastníků byla Probační a mediační služba v Havířově, Karviné, Ostravě a ve Frýdku Místku.

Aktivity projektu zahrnovaly tyto dílčí programy:

 Motivačně poradenský program, do kterého vstoupilo 52 osob a úspěšně jej absolvovalo 33 osob. Obsahem Motivačně poradenského programu byly 4 bloky:

  • sebepoznávací blok
  • finanční gramotnost,
  • rozvoj zaměstnaneckých kompetencí
  • základy obsluhy PC

Program pracovní diagnostika úspěšně absolvovalo 22 frekventantů.

Rekvalifikační kurzy:

  • kurs svařování metodou CO2 pro 22 osob
  • kurz svařování metodou TIG pro 12 osob
  • kurz svařování obalenou elektrodou pro 13 zájemců, z nichž l osoba nevyhověla
  • kurzu řidičského oprávnění skupiny C ukončilo 5 osob
  • kurz řidičského oprávnění skupiny E byl určen pro 4 osoby, z nichž 3 vyhověli
  • kurz profesního průkazu, do nějž bylo zařazeno 5 zájemců a 4 vyhověli

Individuální poradenství - využilo 33 osob

Přímá podpora - 12 osobám bylo zprostředkováno zaměstnání

 

Vzhledem k náročnosti ojedinělého projektu a jeho úspěšné realizaci v karvinské Akademii J. A. Komenského děkujeme za spolupráci Probační a mediační službě, zaměstnavatelům Hongik Czech, s.r.o. a faVladimír Bosák, odborným lektorům a externím pracovníkům podílejícím se na projektu.