Projekty

Děti rodičů, rodiče dětí

Dotace z kapitoly 313- MPSV – Poskytování služeb na podporu rodiny
Název projektu: „Děti rodičů, rodiče dětí“
Číslo projektu: 14828
Číslo jednací: MPSV-2018/79906-213
Období realizace: 1.1.2018 – 31.12.2018
Projekt je zaměřen na dlouhodobou systematickou práci s rodiči a jejich dětmi, které jsou vedeny v evidenci oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Projekt řeší získání a rozšíření základních rodičovských a sociálních kompetencí u osob pečujících o děti mladší 15 let prostřednictvím navazujících aktivit. Vedle vzdělávacích aktivit směřujících k rozvoji rodičovských kompetencí projekt nabízí také zajištění asistovaných kontaktů a zajištění mediace.

 

Dotace z rozpočtu Statutárního města Karviné
Název projektu: „Děti rodičů, rodiče dětí“
Číslo smlouvy: MMK/SML/343/2018
Období realizace: 1.1. 2018- 31.12. 2018
Cílem projektu je podpora dětí v evidenci SPOD a jejich rodičů při řešení těžkých životních situací (rozvod, chudoba, výchovné problémy), ochrana práv dětí v evidenci SPOD, a to především na moderovaných setkáních rodiny a na tréninkových pracovištích. Podpora rodičovských kompetencí na aktivizačních workshopech, mediace, asistované kontakty, pomoc psychologa

 

Dotace z rozpočtu MSK
Program podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2018

PDČ 3/18 Podpora realizace činností zaměřených na multidisciplinární spolupráci subjektů, spolupracujících s rodinou dítěte (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče), procházející rodičovským sporem (není podmínkou, aby se jednalo o dítě uvedené v § 6 z. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)
Název projektu: Zajištění mediace a asistovaného kontaktu
Číslo smlouvy: 03238/2018/SOC
Období realizace: 1.1. 2018- 31.12. 2018
Aktivity jsou zaměřeny na podporu rodiny procházející rodičovským sporem. Cílem je umožnit prostřednictvím mediace snížit negativní dopady rozpadu rodiny na děti a díky asistovaným kontaktům chránit práva dětí a vytvořit jim bezpečné prostředí při setkáváním s rodinným příslušníkem.

PDČ 2/18 Podpora ohroženým dětem ve smyslu § 6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí (vyjma dětí svěřených do náhradní rodinné péče) – aktivit směřujících k sociálnímu začleňování rodiny, podpora sdílené a neformální péče o děti a mládež
Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí
Číslo smlouvy: 02329/2018/SOC
Období realizace: 1.1. 2018- 31.12. 2018
Cílem projektu je podpora rodičovských kompetencí formou tréninkových aktivit- workshopy na podporu rodičovství, tréninkové pracoviště Učíme se spolu.

 

Kontakt

Telefon

724 112 344, 596 315 303

E-mail

poradna@akademickyustav.cz

Facebook

fb.com/proskolime