Projekty

Děti rodičů, rodiče dětí

Město ORLOVÁ
Program č. 2: Podpora neregistrovaných služeb nedefinovaných dle zákona o sociálních službách
Název projektu: Klub pro rodiče KOKR
Číslo smlouvy:
Období realizace: 1.3.2019-30.11.2019
Cílovou skupinou klubu KOKR jsou rodiče dětí do 15 let věku v evidenci OSPOD. V rámci činnosti klubu bude docházet k řešení situací, které se týkají rodičovské péče, přídavků na děti, výchovných problémů, komunikace v rodině apod.

MPSV – Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
Název dotačního řízení: Dotační program Rodina
Název podporované dotační oblasti: ll. Podpora rodin v agendě SPOD
Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí
Číslo projektu: 16127
Číslo jednací: MPSV-2019/39844-213
Období realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019
Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi a jejich rodiči, které jsou vedeny v evidenci OSPOD.

Magistrát města Karviná
Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast) pro registrované sociální služby a návazné služby.
Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí
Číslo smlouvy: MMK/SML/280/2019
Období realizace: 1.1.2019-31.12.2019
Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi v Karviné, které jsou vedeny v evidenci OSPOD. Projekt se také snaží vytvořit informační zázemí pro rodiny prostřednictvím plánovaných tréninků rodičovských kompetencí a praktických workshopů.

Moravskoslezský kraj
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2019
Název projektu: Děti rodičů, rodiče dětí
Číslo smlouvy:
Období realizace: 1.1.2019-31.12.2019
Projekt je zaměřen na dlouhodobou, systematickou práci s dětmi v Karviné, které jsou vedeny v evidenci OSPOD. Projekt se také snaží vytvořit informační zázemí pro rodiny prostřednictvím plánovaných tréninků rodičovských kompetencí a praktických workshopů.

Kontakt

Telefon

724 112 344, 596 315 303

E-mail

poradna@akademickyustav.cz

Facebook

fb.com/proskolime