• Poradna spolu

Zřízení nového zařízení sociálně právní ochrany dětí, jehož hlavním posláním je poskytovat poradenskou činnost rodičům dětí do 15 let věku a jejich dětem. Jedná se o rodiče dětí, které jsou v evidenci OSPOD .Hlavními tématy, na které je poradenství zaměřeno, jsou:

 -  pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

 -  poradenství při výchově a vzdělávání dítěte

 -  činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

 -  odborné poradenství pro péči o děti

Sídlo poradny SPOLU:

Kontaktní pracoviště se nachází v budově Akademického ústavu Karviná, z.ú.

na ul. Mírová 1434/27 v Karviné - Novém Městě

a

kancelář a prostory pro projektové aktivity - workshopy a nácvik rodičovských kompetencí

jsou v 2. patře v budově Polikliniky Karviná - Mizerov

na ul. Žižkova 2379/54A, Karviná - Mizerov

 

 • Workshopy na podporu rodičovství

Organizujeme vzdělávací programy pro rodiče dětí, které jsou v evidenci OSPOD. Připravujeme interaktivní vzdělávací workshopy k prohloubení sociálních a rodičovských kompetencí.

Témata workshopů září až prosinec 2017:

 1. Zanedbávané děti aneb, co do řádné péče o děti nepatří.

 2. Pomoc pro děti zažívající domácí násilí.

 3. Rodičovská nejen práva, ale i povinnosti- rodičovské kompetence ve vztahu k výchovnému působení na dítě (stanovení si hranic a pravidel při výchově, nefunkční vzorce chování, nefunkční vzory chování, rodičovská zodpovědnost.)

 4. Máme nemocné dítě; kdy jít k lékaři, kdy navštívit pohotovost, kdy volat sanitku, doprovod dítěte k lékaři; Na co máme nárok, když máme nemocné dítě.

 5. Desatero bezpečného internetu, kyberšikana.

 6. Povinná školní docházka, předškolní vzdělávání, povinná předškolní docházka do školky a rizika absence ve škole.

 7. Máme „zlobivé“ dítě, aneb co je ještě „normální“ a kdy hledat pomoc u odborníka (vývojové etapy u dětí, poruchy chování, učení atd.), kde vyhledat pomoc.

 8. Těhotenství, zdravá výživa- co ovlivní vývoj miminka, kam do porodnice, riziko domácího porodu; Alkohol, drogy a kouření, aneb co k těhotenství nepatří.

 9. Co vše by mělo dítě zvládat před nástupem do školy.

 10. Zařazení dítěte s postižením do kolektivu vrstevníků. Spolupráce se školou, asistent pedagoga, na co mám nárok, kdo a kde mi může pomoct, raná péče.

 

 • Trénink rodičovských kompetencí

Jedná se o vytvořené tréninkové pracoviště pro nácvik rodičovských kompetencí pro rodiče a jejich děti, které jsou v evidenci OSPOD.

Rodiče mohou skupinově sdílet informace ohledně rodičovských kompetencí, sociálních dovedností a zdravotnických témat předané v průběhu vzdělávacích aktivit a procvičovat získané poznatky konkrétně v praxi za přítomnosti vlastních dětí.

Témata tréninku rodičovských kompetencí 2017:

 1. Rodinný finanční rozpočet a jak na něj

 2. Počítáme s dětmi kolik, co stojí

 3. Úrazy v dětském věku a jejich prevence

 4. Rozpoznáme nemoci u dětí a kdy k lékaři?

 5. Vliv reklamy na děti a dospělé aneb Jak se ubránit „šmejdům“

 6. Povzbuzování - budování sebedůvěry dítěte

 7. Komunikace - jak dítěti naslouchat, abychom mu rozuměli

 8. Komunikace - jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly

 9. Přirozené a logické důsledky chování – cesta k samostatnosti

 

 • Mediace

Pomoc při řešení rodinných a občanských sporů, díky tzv. mediaci. Zprostředkování a pomoc s vyřešením sporu prostřednictvím nezávislé osoby mediátora. Tato metoda přispívá k vyřešení kritické životní situace s pokud možno minimálními negativními dopady na zúčastněné osoby, jak na děti, tak i dospělé. Vycházíme ze zkušenosti, že rodinné či sociální vztahy a situace jsou často komplikované ať už se jedná o rodinné spory, zejména mezi ex-partnery, rodinnými příslušníky a dalšími osobami v pracovních nebo občanských sporech. 

 

 • Asistované nákupy

Tato aktivita vznikla na základě potřeby pomoci klientům OSPOD, kteří neumějí vytvořit rodinný rozpočet, peníze utrácejí neefektivně a nedokáží s penězi hospodařit. Náš pracovník s rodinou nejdříve probere jejich finanční situaci a jejich potřeby, vytvoří ve spolupráci s rodiči návrh nákupu a také s nimi samotný nákup potravin a jiného zboží absolvuje a bude nápomocen při rozhodování.

 

 

 

Kontakt

Telefon

724 112 344, 596 315 303

E-mail

poradna@akademickyustav.cz

Facebook

fb.com/proskolime