Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Poslání, závazek a cíle

 

Poslání:

 Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, pomoc a podporu při řešení osobních situací, formou poskytování potřebných informací a vhodných aktivizačních činností, které přispívají ke zlepšení kvality života klientů

Cíle:

 • pomoc klientovi, poradit si v obtížných situacích (gamblerství, drogy, šikana, násilí, sexuální oblast, rodinné problémy)
 • pomoc klientovi s řešením problémů ve škole (psaní domácích úkolů, šikana, pomoc s přípravou do školy, pomoc při rozhodování výběru školy)
 • podporovat tvorbu a rozvoj klientských aktivit a umožnit smysluplné trávení volného času
 • pomoc klientovi s řešením problémů souvisejících se zaměstnáním (psaní životopisu, žádost o zaměstnání, orientace na internetových stránkách, pomoc při volbě povolání)
 • posilovat komunikační schopnosti klienta ve vztahu s vrstevníky, rodinou a společenským okolím (pomoc s přijímáním společenského chování, poradenství s přípravou do života, zvládání komunikace)

Cílová skupina:

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let z Karviné Nového Města a okolí

Zásady:

 • nízkoprahovost- pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Klienti mohou přijít a odejít v rámci otevírací doby (s ohledem na rozdělení dle věku), dle svého uvážení. Klienti využívají služeb anonymně.
 • bezplatnost- služby jsou poskytovány bezplatně, vyjma fakultativních činností
 • dobrovolnostklienti se sami rozhodují, zda se zapojí do připravených činností
 • rovnost - nabízíme otevřený a bezpečný prostor pro seberealizaci klientů, mohou se podílet na činnosti zařízení a ovlivňovat ji bez ohledu na etnické, názorové či náboženské odlišnosti.
 • individuální přístup - ke každému klientovi

Kapacita zařízení:

 • Maximální počet klientů v zařízení v jednu chvíli je 30 osob.

Kontakt

Telefon

731 310 286

E-mail

oaza@akademickyustav.cz

Facebook

https://www.facebook.com/proskolime/