Poradna SPOLU

Aktuality

 • 1
  Workshop 13.9.2017 v AD ve Starém Městě v Karviné

  Téma: Zanedbávané děti aneb, co do řádné péče o děti nepatří

   Pečovat o dítě je povinností každého rodiče a ukládá ji zákon. Jak ale taková adekvátní péče vypadá a co vlastně zahrnuje? Které situace svědčí o tom, že rodiče správnou péči nezvládají nebo nemohou zvládnout, a které dětem škodí? Naším cílem je informovat rodiče o možnostech, jak situaci řešit.
 • 2
  Workshop 11.10.2017 v AD ve Starém Městě v Karviné

  Téma: Pomoc pro děti zažívající domácí násilí

   Domácí násilí ovlivňuje celou osobnost dítěte. Největším hrozbou a rizikem domácího násilí je, že se dítě v pozdějším věku může stát ve vlastním partnerském vztahu samotným násilníkem nebo obětí. Naším cílem v této oblasti je podpořit rodiče v jejich rodičovské roli tak, aby byli schopni být dostatečně dobrými rodiči svému dítěti. Aby se naučili rozlišovat, co jejich dítěti škodí a co naopak jejich dítě potřebuje a podle toho také uměli jednat. Na setkání získáte také informace, jak lze zajistit bezprostřední ochranu dítěte před domácím násilím.
 • 3
  Workshop 19.10.2017 v AD ve Starém Městě v Karviné

  Téma: Rodičovská nejen práva, ale i povinnosti

   Workshop zaměřený na rodičovské kompetence ve vztahu k výchovnému působení na dítě. Jak si stanovit hranice a pravidla při výchově. Jak rozpoznat nefunkční vzorce chování, jak eliminovat nesprávné a nefunkční vzory chování. V jaké šíři spadá na rodiče jejich rodičovská zodpovědnost.
 • 4
  Workshop 31.10.2017 v v AD ve Starém Městě v Karviné

  Téma: Máme nemocné dítě

   Během tohoto workshopu bude přednášeno jak rozpoznat, kdy navštívit lékaře, s tím spojený doprovod dítěte k lékaři, kdy jít na pohotovost. V jakých případech je nutné volat sanitku. Také bude probráno na co máme nárok, když máme nemocné dítě.
 • 5
  Workshop 9.11.2017 v AD Sára v Petrovicích

  Téma: Zanedbávané děti aneb, co do řádné péče o děti nepatří

   Znovu jsme přednesli téma, které bylo již použito, nyní pro jinou skupinu zástupců z cílové skupin. Toto téma, se mezi klienty setkalo s úspěchem a byla probrány oblasti klientům blízké. Workshop se opět zaměřil na otázky týkající se povinností každého rodiče, výchovných zásad, zanedbávání a zákona. Byla probrána témata správné péče o dítě, zvládání výchovy a různých situací v rodině.
 • 6
  Workshop 9.11.2017 v AD Hannah v Orlové

  Téma: Máme ,,zlobivé" dítě

   Workshop, který uvádí na pravou míru, co je ještě ,,normální" a kdy a kde hledat pomoc u odborníka. Vysvětluje vývojové etapy u dětí, popisuje poruchy chování, učení atd. Jak zvládat situace v domácnosti, jak reagovat jako rodič a jak zvládat výchovu svých potomků.
 • 7
  Workshop 16.11.2017 v AD ve Starém Městě v Karviné

  Téma: Desatero bezpečného internetu, kyberšikana

   Nástrahy internetu a sociálních sítí, jak mohou ohrozit soukromí vaše a vašich dětí? Jak předcházet rizikům, která na internetu číhají a jak varovat děti před útoky prostřednictvím internetu. Jak rozpoznat, kdy už se jedná o vydírání. Co prostřednictvím elektronické pošty posílat a sdílet? Jak komunikovat, aby se vám dítě nebálo svěřit, je-li pod nátlakem útočníka na internetu. Naším cílem je informovat rodiče o možnostech, jak situaci řešit.
 • 8
  Workshop 28.11.2017 v AD Sára v Petrovicích

  Téma: Rodičovská nejen práva, ale i povinnosti

   Workshop zaměřený na rodičovské kompetence ve vztahu k výchovnému působení na dítě. Jak si stanovit hranice a pravidla při výchově. Jak rozpoznat nefunkční vzorce chování, jak eliminovat nesprávné a nefunkční vzory chování. V jaké šíři spadá na rodiče jejich rodičovská zodpovědnost.
 • 9
  Workshop 28.11.2017 v AD ve Sterém Městě v Karviné

  Téma: Máme ,,zlobivé" dítě

   Workshop, který uvádí na pravou míru, co je ještě ,,normální" a kdy a kde hledat pomoc u odborníka. Vysvětluje vývojové etapy u dětí, popisuje poruchy chování, učení atd. Jak zvládat situace v domácnosti, jak reagovat jako rodič a jak zvládat výchovu svých potomků.
 • 10
  Workshop 12.12.2017 v Havířově

  Téma: Rodičovská nejen práva, ale i povinnosti

   Workshop zaměřený na rodičovské kompetence ve vztahu k výchovnému působení na dítě. Jak si stanovit hranice a pravidla při výchově. Jak rozpoznat nefunkční vzorce chování, jak eliminovat nesprávné a nefunkční vzory chování. V jaké šíři spadá na rodiče jejich rodičovská zodpovědnost.
 • 11
  Workshop 12.12.2017 v AD Hannah v Orlové

  Téma: Pomoc pro děti zažívající domácí násilí

   Domácí násilí ovlivňuje celou osobnost dítěte. Největším hrozbou a rizikem domácího násilí je, že se dítě v pozdějším věku může stát ve vlastním partnerském vztahu samotným násilníkem nebo obětí. Naším cílem v této oblasti je podpořit rodiče v jejich rodičovské roli tak, aby byli schopni být dostatečně dobrými rodiči svému dítěti. Aby se naučili rozlišovat, co jejich dítěti škodí a co naopak jejich dítě potřebuje a podle toho také uměli jednat. Na setkání získáte také informace, jak lze zajistit bezprostřední ochranu dítěte před domácím násilím.
 • 12
  Workshop 14.12.2017 v AD ve Sterém Městě v Karviné

  Téma: Desatero bezpečného internetu, kyberšikana

   Nástrahy internetu a sociálních sítí, jak mohou ohrozit soukromí vaše a vašich dětí? Jak předcházet rizikům, která na internetu číhají a jak varovat děti před útoky prostřednictvím internetu. Jak rozpoznat, kdy už se jedná o vydírání. Co prostřednictvím elektronické pošty posílat a sdílet? Jak komunikovat, aby se vám dítě nebálo svěřit, je-li pod nátlakem útočníka na internetu. Naším cílem je informovat rodiče o možnostech, jak situaci řešit.
 • 13
  Workshop 20.12.2017 v Českém Těšíně

  Téma: Máme ,,zlobivé" dítě

   Workshop, který uvádí na pravou míru, co je ještě ,,normální" a kdy a kde hledat pomoc u odborníka. Vysvětluje vývojové etapy u dětí, popisuje poruchy chování, učení atd. Jak zvládat situace v domácnosti, jak reagovat jako rodič a jak zvládat výchovu svých potomků.

NAŠI PARTNEŘI

Kontakt

Telefon

724 112 344, 596 315 303

E-mail

poradna@akademickyustav.cz

Facebook

fb.com/proskolime