PROJEKTY

Senioři, přijdeme za Vámi!

Číslo výzvy:                            Grant Senioři /003/2018

Název výzvy:                          Podpora péče o seniory v domácím prostředí

Číslo projektu:                       Grant Senioři 38/003/2018

Místo realizace:                     Moravskoslezský kraj - okres Karviná

Období realizace:                  1. listopadu - 31. října 2019

 

 

 

Cílem projektu je podpora seniorů v jejich přirozeném (domácím) prostředí a seniorů v ústavní péči. V rámci projektu chceme seniorům žijícím v okrese Karviná nabídnout řadu aktivit, které si mohou vybrat na základě vlastních potřeb. Navržené aktivity chceme v rámci dalších let rozšířit jak v počtu, tak nabízené kapacitě a projekt rozvíjet. 

V průběhu realizace projektu proběhne podpora seniorů k jejich setrvání v jejich přirozeném (domácím) prostředí, aktivizace v domovech pro seniory a prevence proti úpadku do dluhových pastí a exekucí. Cíle bude dosaženo prostřednictvím aktivit, které mají aktivizační a preventivní charakter. Také se jedná o služby, které mnohdy jsou z pohledu seniora finančně nedostižné. Proto jsou všechny aktivity projektu nabízeny seniorům zdarma. Silnou stránkou projektu je také multifaktoriální podpora a intervence dle individuálních potřeb seniora v rámci jedné intervence, tedy návštěvy terénního pracovníka.

Senioři mohou využít tyto služby:

  1. Trénink paměti
  2. Tanec vsedě
  3. Poradenství pro práci s tabletem/chytrým telefonem
  4. Sociálně – právní poradenství
  5. Právní poradenství
  6. Poradenství v oblasti zdravé a speciální výživy (diety)