Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Výroční zpráva NZDM OÁZA 2017