Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Mezinárodní den dětí

Srdečně Vás všechny zveme na akci WESTERN, LÉTO S KOVBOJEM, pozvánka MDD 2018která se koná k Mezinárodnímu dni dětí

ve spolupráci Nízkoprahového zařízení dětí a mládeže OÁZA a Základní školy Družby.