Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Den dětí

1.června 2017 se na nádvoří ZŠ Družba konalo zábavné odpoledne pro děti. Na organizaci této akce se podíleli: Statutární město Karviná, ZŠ Družba, NZDM OÁZA, RESIDOMO, MP – Úsek prevence kriminality, Sociální služby Karviná, NZDM Pohoda, Sára – azylový dům, Kontakt TP , SRSM…

Děti obdržely soutěžní kartičky a poté následně plnily soutěžní úkoly u jednotlivých stanovišť. Po splnění všech disciplín, obdržely drobné odměny. Dále se děti mohly vydovádět ve skákacím hradu, bylo pro ně připraveno balónkové překvapení, malování na tvář a rovněž si mohly zatančit s tanečním profesionálem. Účastnili se malí i velcí, podívat se přišli i někteří rodiče, zkrátka vydařená akce :o)