Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Očista – dočista

Úspěšná akce – děkujeme fa RESIDOMO s.r.o. za dodání pestrých barev, Městu Karviná a Technickým službám Karviná za spolupráci. A také všem, kteří přišli nezištně pomoct při úpravě okolí NZDM OÁZA a hlavně našim zaměstnancům a organizátorům celé akce.