Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Česko čte dětem – v Oáze se také čte

Celé Česko čte dětem je obecně prospěšná společnost, jež v České republice realizuje stejnojmennou celostátní osvětovou a mediální kampaň zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.

Naše zařízení se zapojilo do kampaně Celé Česko čte dětem a účastníme se jí pravidelným středečním čtením pohádek a zajímavých příběhů.  Studie ukázaly, že má předčítání blahodárný vliv na emoční rozvoj dítěte a působí pozitivně na rozšiřování slovní zásoby dětí. Tu mají děti menší, než dětí předešlých generací stejného věku. Tento týden jsme četli pohádku Zlatovláska.

Česko čte dětem 3

Poté následovala diskuze a sumarizace přečteného. Nakonec jsme malovali tématické obrázky.

 

27. 07. 2016 jsme četli Perníkovou chaloupku

Celé česko čte dětem, perníková chaloupka p 2 Celé česko čte dětem, perníková chaloupka p 1