Přijď mezi nás, trávit svůj volný čas.

Den dětí, NZDM Oáza 2016, „Hry bez hranic“

Rok se s rokem sešel a dne 1. června jsme k našemu potěšení mohli oslavit s našimi klienty možná jejich nejoblíbenější svátek ze všech, Den dětí. Letos jsme chtěli pojmout celou akci trochu jinak, než v minulých letech a tak jsme se rozhodli, že kromě zábavy, která je neodmyslitelnou součástí Dne dětí, bude gró akce spočívat v edukaci klientů pomocí preventivních aktivit zábavnou formou. Preventivní akce pro dětí „Hry bez hranic“, proběhly v přilehlé zahradě NZDM Oázy a děti si mohly upevnit své znalosti a získat nové v oblasti enviromentální výchovy, kdy „myslivec“ ukázal dětem jak se správně chovat v přírodě, v oblasti dopravy, základů bezpečného cestování a slušného chování v hromadné dopravě se zase osvědčila „průvodčí“, nejvíc však děti oslovila „sestra“, která klienty názornou formou učila první pomoci. Pozadu nezůstal ani policista, který dětem předával informace ze svého oboru a pro děti připravil detektivní hru, ve které klienti zajišťovali stopy a pátrali po fiktivním zloději , který vyloupil Oázu, zatím co „Plavčík“ se postaral o to, aby děti dodržovaly bezpečnostní předpisy na plovárně.

Každý klient dostal od sestry soutěžní kartičku se svým jménem…

…tu pak využil v soutěžích o razítka na jednotlivých stanovištích, například u „myslivce“, či „policisty“ nebo u již zmíněné „zdravotní sestry“.

Soutěžilo se ovšem na všech frontách, dětí nezůstaly ochuzeny ani o klasické hry, na které jsou zvyklé pří příležitosti tohoto dne, tak například skok  v pytli,

hod na „Mamlase“, přetahování lanem. 

Na vše dohlížely i některé maminky zúčastněných a atmosféru dokreslil místní muzikant, který hrál hudbu ve stylu „Gipsy Jazz“.

Den jsme zakončili vyhlášením vítězů z jednotlivých soutěží, větší či menší sladká odměna či věcná cena však nakonec čekala na všechny zúčastněné.