Metodika práce s rodinami, jejíž součástí je manuál ke zřízení Komunitního Klubu pro rodiče a děti (KOKR)

V rámci projektu Model organizování sociálního prostředí jsme vytvořili metodiku a manuál, který slouží jako návod pro zřízení Komunitního klubu pro rodiče a děti a pro práci s rodinami v něm:

Metodika

Manuál

         

Jsme akreditovaná instituce

Mininsterstvem vnitra

na základě §31 odst. 5 zákona č.312/2002 Sb.

Ministerstvem školsví, mládeže a tělovýchovy

dle §108 zákona č.435/2004 Sb.

Ministerstvem práce a sociálních věcí

na základě §112 zákona č.108/2006 Sb.

Ministerstvem zdravotnictví

v souladu se zákonem č. 96/1994 Sb.

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ASOCIACÍCH

Klastr sociálních inovací a podniků

Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

asociace

VZDĚLÁVÁME 

Naší hlavní aktivitou je celoživotní vzdělávání, neboť víme, že vzdělání je základem pro úspěšný život a vždy je co se učit Zaměřujeme se zejména na:
Výsledkem dlouhodobé činnosti v této oblasti je vysoce kvalitní tým odborných lektorů, profesionalita organizačních pracovníků, moderní materiálně technické vybavení a řada certifikací. Více informací na www.proskolime.cz

POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBU NZDM OÁZA

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza se věnuje dětem a mládeži ve věku 6-26 let z Karviné, zejména z lokality Karviná - Nové Město. Pravidelná činnost s dětmi a mládeží je provozována již od 1. srpna 2001 a v červnu 2007 byla zapsána do registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.

Hlavním cílem je pomáhat našim klientům v různých obtížných životních situacích, jako jsou například problémy ve škole, v rodině, šikana, záškoláctví, užívání návykových látek. To ale zdaleka není vše. Více čtěte zde

ZABÝVÁME SE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANOU DĚTÍ

V rámci sociálně právní ochrany provozujeme zařízení odborného poradenství Poradnu SPOLU. Více o činnosti naleznete na webu.

AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NZDM Oáza

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007600

Období realizace: 1.6.2018 - 31.5.2020

Číst více >

 

ZAVÁDĚNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, ETABLOVÁNÍ METODICKÉHO POSTUPU DO PORTFOLIA VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ SPOD

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003840

Období realizace: 1.8.2018 - 31.3.2020

Číst více >

 

MODEL ORGANIZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ PRO OHROŽENÉ DĚTI A RODINY

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003840

Období realizace: 1.7.2017 - 30.4.2019

Číst více >

 

KOMPLEXNÍ PÉČE O RODINU A DĚTI V (PO)ROZVODOVÉ SITUACI

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003821

Období realizace: 1.7.2017 - 30.6.2019

Číst více >