Kvalitní vzdělávácí programy již 25 let

Akademický ústav Karviná působí na trhu vzdělávání již od roku 1991. Základním posláním ústavu je podílet se na rozvoji systému formálního i neformálního vzdělávání, poskytování sociálních služeb a podpory. Klademe důraz na společensky žádoucí vzdělávání, sociální programy a programy snižující zaměstnanost. V tomto duchu realizujeme celou řadu projektů.

  • Vzděláváme 
  • Poskytujeme sociální službu NZDM Oáza 
  • Zabýváme se sociálně právní ochranou dětí 
    viz níže...

Jsme akreditovaná instituce

Mininsterstvem vnitra

na základě §31 odst. 5 zákona č.312/2002 Sb.

Ministerstvem školsví, mládeže a tělovýchovy

dle §108 zákona č.435/2004 Sb.

Ministerstvem práce a sociálních věcí

na základě §112 zákona č.108/2006 Sb.

Ministerstvem zdravotnictví

v souladu se zákonem č. 96/1994 Sb.

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ASOCIACÍCH

Klastr sociálních inovací a podniků

Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

asociace

VZDĚLÁVÁME 

Naší hlavní aktivitou je celoživotní vzdělávání, neboť víme, že vzdělání je základem pro úspěšný život a vždy je co se učit Zaměřujeme se zejména na:
Výsledkem dlouhodobé činnosti v této oblasti je vysoce kvalitní tým odborných lektorů, profesionalita organizačních pracovníků, moderní materiálně technické vybavení a řada certifikací. Více informací na www.proskolime.cz

POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBU NZDM OÁZA

Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže Oáza se věnuje dětem a mládeži ve věku 6-26 let z Karviné, zejména z lokality Karviná - Nové Město. Pravidelná činnost s dětmi a mládeží je provozována již od 1. srpna 2001 a v červnu 2007 byla zapsána do registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.

Hlavním cílem je pomáhat našim klientům v různých obtížných životních situacích, jako jsou například problémy ve škole, v rodině, šikana, záškoláctví, užívání návykových látek. To ale zdaleka není vše. Více čtěte zde

ZABÝVÁME SE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANOU DĚTÍ

V rámci sociálně právní ochrany je zajišťován provoz letních táborů a poradna SPOLU

NAŠE PROJEKTY

DOVEDNOSTI PRO TRH PRÁCE

Projekt byl zaměřen na rozvoj zaměstnanosti osob dlouhodobě nezaměstnaných s cílem zvýšit motivaci, individuální podporu, odborné vzdělávání a podpořit rozvoj kompetencí pro trh práce

Číst více >

image001

NOVÁ CESTA K INTEGRACI II.

Projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt z předcházejícího období zaměřený na osoby po propuštění z výkonu trestu, osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Obsahem projektu je realizace komplexu aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování

Číst více >

image001

NOVÁ CESTA K INTEGRACI

Hlavním cílem projektu je posílení sociálních a pracovních dovedností osob po ukončení výkonu trestu odnětí svobody s návazností na vstup na trh práce, udržení zaměstnání a zařazení se zpět do společnosti. V rámci projektu je navázána úzká spolupráce s Probační a mediační službou Karviná, Havířov, Ostrava

Číst více >

image001